neformální ekumenická iniciativa, které není lhostejné pronásledování křesťanů ve světě

PODPOŘILI NÁS

Daniel Fajfr, kazatel, předseda Ekumenické rady církví v ČR | Jan Sokol, filosof, pedagog a publicista | Ladislav Heryán, kněz a pedagog | Marta Kubišová, zpěvačka | Táňa Fischerová, herečka, spisovatelka, politička, občanská aktivistka | Václav Malý, kněz, pomocný biskup  | | kapela DNA - Dej nám akord

O NÁS

Svoboda pro křesťany
neformální ekumenická iniciativa, které není lhostejné pronásledování křesťanů ve světě

Iniciativa Svoboda pro křesťany vznikla z podnětu brněnského biskupa Církve československé husitské Juraje Dovaly. Její členové se chtějí společně modlit za trpící zejména na Blízkém východě, informovat o vážnosti tématu a vyzvat politiky k praktickému ovlivnění situace v místech konflitku.

Za tímto účelem připravujeme ekumenické modlitebně-kulturní-informační setkání na podporu křesťanů, kteří kvůli svému vyznání trpí, a jsme iniciátory otevřené výzvy směřované našim i světovým politickým představitelům

Aktivity financujeme z vlastních zdrojů a z finančních darů. Naše aktivity můžete podpořit modlitbou, podpisem výzvy i finančním darem na transparentní účet č. 2200660029/2010. Stav účtu můžete sledovat zde. Získané peníze budou použity výhradně na pokrytí nákladů spojených s uvedenými aktivitami. Veškeré prostředky, které budou navíc, pošleme na charitativní sbírkové účty.

Za iniciativou stojí:

Juraj Dovala, biskup CČSH | Světluše Košíčková, farářka CČSH | Irena Košíčková | Mariana Ambrožová | Pavlína Čiháčková | Tomáš Koutecký | Silvia Kumanová | Marie Šumberová | Marie Kala | Lukáš Kala | David Schejbal | Martin Hájíček 

 

kONtakt

E-mail: svobodaprokrestany@gmail.com

Tiskoví mluvčí:

Juraj Jordán Dovala
e-mail: dovala@volny.cz

Mariana Ambrožová
e-mail: marianakosickova@gmail.com 

Martin Hájíček
e-mail: martin.hajicek@gmail.com