neformální ekumenická iniciativa, které není lhostejné pronásledování křesťanů ve světě

Modlitby&Citáty

Citáty

“Naši pronásledovaní bratří jsou elitou církve. 
Je naší povinností soucítit s nimi,
protože v mystickém těle Kristově
s bratry tvoříme nadpřirozenou jednotu.
Tato jednota je hlubší a silnější
než jakékoli přirozené pouto.“

otec Werenfried van Staaten
zakladatel organizace „Kirche in Not“, dnes proslulé mezinárodní katolické organizace, která pomáhá křesťanům ve více než 130 zemích světa

Modlitba za otroky (v) mučení:

„Modlete se ne jenom za mučené lidi, ale i za jejich utiskovatele. Tito otroci (v) mučení, jsou totiž ještě ve větší duševní nouzi. Nenechte se ovlivnit velkohubostí nebo generálskou uniformou! Bůh se směje nad jejich velikášstvím. Jsou to ubohý ďáblové, kteří potřebují vaši modlitbu, aby se mohli obrátit a žít.“ 

otec Werenfried van Staaten
zakladatel organizace „Kirche in Not“, dnes proslulé mezinárodní katolické organizace, která pomáhá křesťanům ve více než 130 zemích světa

Modlitba za utiskované a pronásledované křesťany:

Duchu, ty, který probouzíš život,
který posiluješ slabé
a dáváš jim naději
v nebezpečí smrti;
ukaž nám světlo
naší víry:
Že Kristus přemohl smrt.
V smrti všechno hyne,
v prach se člověk obrací.
Kdo však umírá v Kristu,
s ním také povstává;
kdo se k Němu přiznává,
nebojí se ani mučednictví,
smrt ho s Kristem sjednocuje.
Toho, který byl pro nás rozdrcený
jako zrno pšenice,
následují učedníci,
aby se tak, jako i On,
stávali spolu s Ním pokrmem pro druhé,
chlebem, který nasycuje život
a posiluje poutníky na cestě za Bohem.
Tebe, Pane chválíme,
králi všech mučedníku.
Protože Tvá je sláva,
a z ní se rodí i jejich víra.
Veď nás svým Duchem domů,do království, k Otci,
tam kde vládne pokoj věčný.
Amen.

(převzato z dokumentu „Christen in großer Bedrängnis“ (2013), přístupného na www.kircheimnot.de)

 

(***)

 

„Nemusíme chodit do katakomb nebo Kolosea, abychom potkávali mučedníky: žijí dnes, v mnohých zemích. Kvůli své víře jsou křesťané pronásledování. V několika zemích je jim zakázané nosit znamení kříže: když zákaz porušují, jsou za to trestáni. Dnes, v 21.století, je naše církev církví mučedníku.“

papež František, (převzato z www.kircheimnot.de)

 

(***)

 

“Svätý otec, situácia tvojich ovečiek je úbohá. Umierajú a hladujú. Tvoji maličkí majú strach a nemajú sa kam schovať. Nás kňazov a reholníkov je málo. Obávame sa, že už nebudeme schopní zvládať telesné a duševné potreby tvojich i našich detí. Obávam sa, že ich stratím, predovšetkým tie čerstvo narodené, ktoré sú zo dňa na deň slabšie.”

Behnam Benoka (irácky kňaz píše v liste pápežovi Františkovi z utečeneckého tábora v severnom Iráku) Prevzaté z Christ in der Gegenwart, 7.september 2014, č.36, s. 391.

 

Citáty z Bible

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.' Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.“

(Nový Zákon,  Matouš 5,43-45)

 

Ježíš se modlil za ty, kdo ho ukřižovali: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!"

(Nový Zákon, Lukáš 23,34)

 

Štěpán, první mučeník pro Krista, se modlil, zatímco ho kamenovali: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!"

(Nový Zákon, Skutky Apoštolů 7,60)

 

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.“

(Nový Zákon, 1.list Timoteovi 2,1)