neformální ekumenická iniciativa, které není lhostejné pronásledování křesťanů ve světě

PODPOŘILI NÁS

Daniel Fajfr, kazatel, předseda Ekumenické rady církví v ČR | Jan Sokol, filosof, pedagog a publicista | Ladislav Heryán, kněz a pedagog | Marta Kubišová, zpěvačka | Václav Malý, kněz, pomocný biskup  | kapela DNA - Dej nám akord

 

Vyjádřili se

"Iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů v České republice, jednoznačně odsuzuje jakékoliv zneužívání náboženství k šíření a ospravedlňování nenávisti a násilí. Zároveň odmítáme neoprávněné zevšeobecňování, které dnes u nás vede k projevům nepřátelství vůči muslimum v České republice, ačkoliv místní muslimská komunita se od islámského extrémismu opakovaně jasně distancovala. Znepokojuje nás šíření jednostranného negativního obrazu islámu v médiích, nevhodné výroky politiků (včetně hlavy našeho státu) o islámu a populistické využívání protimuslimských nálad v předvolebních kampaních. Vyzýváme ke zklidnění společnosti, k spravedlivému a vyváženému hodnocení každého člověka a k překonávání předsudků. Vážíme si všech, kteří již k rozumnému dialogu a k pokojnému soužití jednotlivých skupin v naší společnosti přispívají."

V Praze, 23. září 2014

Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze
patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta
rabín židovské komunity Masorti Ron Hoffeberg
prof. Tomáš Halík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doc. Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Emil Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity
synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml
dr. Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze
Miloslav kardinál Vlk
doc. Zdeněk Vojtíšek, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí


"Bedlivě sleduji postavení křesťanů na Blízkém východě a jinde ve světě. Podporuji při svých omezených možnostech  všechny bohulibé aktivity na jejich obranu. Cítím to  jako svou povinnost pastýře, který může bez překážek rozvíjet své pastorační aktivity v demokratickém prostředí.  Pronásledování křesťanů ve světě mi kalí radost ze svobody. Vyzývám pravidelně při setkáních se souvěrci, aby nezůstávali neteční a lhostejní k utrpení těch, kteří se hlásí ke Kristu jako svému Pánu."

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský

 
"Jako občané a křesťané nemůžeme mlčet k násilí teroristických a fanatických skupin, které pronásledují a vraždí nevinné civilisty. To se týká zejména pronásledování z národnostních a náboženských důvodů, včetně pronásledování křesťanů."

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., filosof, pedagog a publicista
 
 
"Velmi rád se připojuji k výzvě ekumenické iniciativy Svoboda pro křesťany, která upozorňuje na bezprecedentní násilí vůči křesťanům a jiným náboženským či etnickým menšinám, které se v poslední době rozšířilo v několika zemích Afriky a Blízkého východu. Modlím se za to, aby podobné výzvy došly vyslyšení u těch, kteří mají moc a mohou zastavit barbarské útoky vůči bezbranným a nevinným lidem. Přimlouvám se za to, aby nejen politici, ale i obchodní společnosti či jiné organizace naší provenience využily svého vlivu v těchto zemích a podle svých možností se zasadily o právo a bezpečí utlačovaných."
 
Ing. Daniel Fajfr, M.Th., kazatel, předseda Ekumenické rady církví v ČR

 

"Lidé dobré vůle musí společně usilovat o to, aby se zastavila vlna násilí proti křesťanům na Blízkém východě a v Africe, řekl listu New York Times; připomněl také, že se v Evropě a USA konají demonstrace kvůli Palestincům, jež Hamás zneužívá jako lidské štíty. „Přitom barbarské vybíjení křesťanů se sleduje spíše s lhostejností,“ doplnil Luder. „Křesťané umírají za svou víru, jsou bez ochrany a svět je k jejich utrpení lhostejný“.

Ronald S. Lauder, předseda Světového židovského kongresu