neformální ekumenická iniciativa, které není lhostejné pronásledování křesťanů ve světě

Aktuálně:

Brno, 30. listopadu 2016 od 19:00

Zveme vás na již třetí ekumenické modlitební setkání za pronásledované křesťany (bližší informace viz níže)

 

Možnost konkrétní pomoci: Sbírky organizací Člověk v tísni a Nehemia

Přímo v místech konfliktu působí např. neziskové organizace Člověk v tísni či Nehemia.
 

Člověk v tísni

 Více o aktivitách neziskové organizace Člověk v tísni  se dozvíte na webu:

https://www.clovekvtisni.cz/cs/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/zeme/syrie

Na humanitární pomoc neziskové organizace Člověk v tísni můžete přispět zasláním libovolné částky na č. účtu: 92329232/0300.

Nehemia

Více o aktivitách nadačního fondu Nehemia se dozvíte ze série článků Humanitární pomoc pro Irák:

https://nehemia.cz/?p=6331
https://nehemia.cz/?p=6342
https://nehemia.cz/?p=6376
https://nehemia.cz/?p=6388

či na facebooku: www.facebook.com/NehemiaCZ

Na humanitární pomoc nadačního fondu Nehemia můžete příspět zasláním libovolné částky na č. účtu: 1057340/2060, variabilní symbol.: 1002

Podpořili nás

Daniel Fajfr, kazatel, předseda Ekumenické rady církví v ČR | Jan Sokol, filosof, pedagog a publicista | Ladislav Heryán, kněz a pedagog | Marta Kubišová, zpěvačka | Táňa Fischerová, herečka, spisovatelka, politička, občanská aktivistka | Václav Malý, kněz, pomocný biskup  | | kapela DNA - Dej nám akord

Prosíme o modlitbu

S velkým znepokojením sledujeme aktuální vypjatou situaci ohledně přijímání uprchlíků do Evropy, především pak do naší země, České republiky. Proto prosíme, modlete se s námi:

Dobrý Bože, ty jsi Láska, Pokoj a Dobro. Učíš nás, že hlavní podstatou víry v Tebe, je Milovat bližního svého, jako sám sebe. Prosíme, dávej nám moudrost a lásku do srdcí, abychom dokázali vidět prchající do Evropy především jako lidi, jako tvé děti a milovaná Boží stvoření, ať už jsou z jakékoli země, jakéhokoli vyznání.
Prosíme, dávej také moudrost a lásku do srdcí našim politikům, aby dokázali tento složitý a mnohovrstevnatý problém řešit především cestou solidarity s trpícími a pronásledovanými.
Laskavý Pane, pomoz nám, prosíme, ať se nenecháme zaslepovat populismem a řetězově šířenými informacemi o údajném obrovském nebezpečí číhajícího z přijetí několika stovek trpících. Prosíme, dej nám víru, která jde po vodě, abychom dokázali otevřít svá srdce pro ty, kteří potřebují naši podporu a solidaritu.
Amen.

Ekumenické modlitební setkání za pronásledované křesťany

Poslání iniciativy Svoboda pro křesťany

Brněnská ekumenická iniciativa Svoboda pro křesťany vznikla, aby upozorňovala a vybízela k solidaritě i k modlitbám s pronásledovanými křesťany ve světě. Odmítáme jakékoli násilí v otázkách víry a náboženství. Chceme být platformou dialogu a lásky, kde společnými silami můžeme svět měnit k lepšímu, aby mohl každý vyznávat Boha v souladu se svobodou svědomí.

Z našeho mailu...

Z času na čas nám na e-mail přijde zpráva, která nás všechny potěší. Rádi bychom se dnes podělili o jednu takovou zprávu podělili. Poslal nám jim "jeden obyčejný koptský křesťan", když jsme ho poprosili, souhlasil, že ji můžeme uveřejnit.

Chvála Otci, i Synu i Duchu Svatému, jednomu Bohu!

Milí bratři a sestry v Kristu.
 
Náhodou jsem narazil na tyto stránky a dočetl se, že se věnujete modlitbám za křesťany na Blízkém východě a všude, kde dochází k pronásledování.
 
Já následuji učení a tradici Koptské orientální pravoslavné církve, v čele s ctihodným Tawadrem II., současným papežem alexandrijským. Jak asi víte, členové této církve žijí zejména v Egyptě a v menším počtu i v dalších převážně muslimských zemích, a také patří k těm, kteří jsou mnohdy vystaveni pronásledování z řad radikálů. 
 
Proto pro mě osobně mnoho znamená, že při svých modlitbách vzpomínáte i na tyto moje trpící spolubratry, jakož i na všechny ostatní křesťany z jiných církví žijící v těchto nepokojných částech světa. Že jste na nás nezapomněli, přestože žijeme daleko od vás a mohli byste tudíž prostě zavřít oči a nedělat si s tím hlavu. 
 
Chtěl bych tímto vyjádřit vděk všem z vaší iniciativy za vaše modlitby.
 
A zároveň bych rád zdůraznil, že můj vděk je opravdový, ne pouze zdvořilostní, protože i vaše pomoc je opravdová. Je opravdová, protože všechny vaše modlitby mají ohromný účinek. Nic nemá takovou sílu jako upřímná modlitba k živému Bohu, ačkoliv mnozí křesťané si tu sílu plně neuvědomují.
 
Rád bych proto uvedl citát, abych vás ujistil o tom, že vaše modlitební úsilí opravdu má smysl. Pronesl ho ctihodný Kyrillos VI. (2.8.1902-9.3.1971), papež alexandrijský a významný světec Koptské církve, který proslul svojí moudrostí, zbožností a pokorou; je uvedený na přiložené obrázkové kartičce.
 
Kéž vás všechny provází Boží požehnání
 
S láskou
 
Pavel, jeden obyčejný koptský křesťan

Ekumenické modlitební setkání za pronásledované křesťany

Přes 1500 podpisů pod Výzvou politickým představitelům ČR a EU

Od září 2014 jsme shromažďovali podpisy pod výzvu politickým představitelům ČR a EU, aby využili všech svých diplomatických možností k zastavení pronásledování křesťanů.

Podařilo se nám shromáždit 1513 vašich podpisů, které během 13. února 2015 doručíme všem adresátům výzvy do Prahy, Ženevy i Bruselu. Naši výzvu dostanou tak na stůl nejen čeští politici, ale také europoslanci a veslvyslankyně ČR při OSN.

Skrze tuto výzvu spolu s vámi žádáme, aby se politici zasadili o ochranu křesťanské duchovní kultury a využili všechny prostředky k zastavení eskalace utrpení nevinných lidí ve světě. Text výzvy také apeluje na upřednostňování ochrany lidských práv před ekonomickými zájmy. V celé podobě je k dispozici na https://www.petice24.com/svoboda_pro_krestany.

Ekumenické modlitebně-kulturně-informační setkání

6. listopadu 2014 od 15:00 do 19:00 se na Moravském nám. v Brně uskutečnilo setkání, na kterém jsme se společně modlili za mír a za trpící. Zároveň jsme blíže informovali o aktuální situaci, o problémech, ale i konkrétní pomoci občanských sdružení, které působí přímo na místě. Kromě ekumenické bohoslužby, svědectví a prezentace Vás byl na programu i doprovodný kulturní program, na kterém se podíleli Hana Ulrychová ze skupiny Javory, uskupení Brno Gospel Choir či kapely Bétel a DNA - Dej nám akord.
 

Fotogalerie

Modlitba za mír

Modleme se společně denně tuto modlitbu:

Svatý Bože, veliké zlo a nespravedlnost postihují lidi, kteří věří v Ježíše Krista, chtějí kráčet cestou lásky, pokoje a dobra. Neuchylují se k pomstě ani násilí. Jsou to naše sestry a bratři ve víře na blízkém Východě, v Africe, v Severní Koreji a v jiných koutech světa. Všemocný Bože, prosíme tě za všechny pronásledované křesťany. Ochraňuj je, ujímej se jich a pomáhej jim. Obměkči srdce zlovolníků a násilníků. Pane, smiluj se!

Věčný Bože, prosíme za země, kde se nedodržují lidská práva, kde se šlape po svobodě a důstojnosti lidí. Buď milostiv všem, kdo trpí a jsou pronásledováni a pronásledovatelům vkládej do srdcí světlo a mír tvého Syna. Bože, ať celý svět žije ve vzájemné svobodě a úctě. Pane, smiluj se!

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, ať milují i své nepřátele. Dávej celému lidstvu pravou a upřímnou lásku, ať se ji otevřeme. Dávej nám lásku, která neposuzuje. Lásku, která nevytváří zdi. Lásku, která nehledá vlastní prospěch. Ale lásku, která odpouští, sjednocuje, smiřuje a přivádí k poznání tebe. Pane, smiluj se!
Amen.

Podpořili nás

Daniel Fajfr, kazatel, předseda Ekumenické rady církví v ČR | Jan Sokol, filosof, pedagog a publicista | Ladislav Heryán, kněz a pedagog | Marta Kubišová, zpěvačka | Táňa Fischerová, herečka, spisovatelka, politička, občanská aktivistka | Václav Malý, kněz, pomocný biskup  | | kapela DNA - Dej nám akord